Kaikki koirat oppivat uusia asioita, myös silloin kun omistajasta tuntuu, ettei koira opi mitään. Koira ei ehkä opi sitä mitä omistaja haluaa, mutta jotain se kuitenkin oppii erilaisista tilanteista. Koiran koulutukseen on tarjolla lukemattomia metodeja / menetelmiä, mutta niiden hyödyntäminen on tehokkainta, kun ymmärretään mikä oppimiseen vaikuttaa. Sama metodi kahdella eri koiralla voi johtaa eri lopputulokseen, sillä koirat ovat erilaisia.

Miten valita omalle koiralle sopiva metodi?

Koiran käyttäytyminen muuttuu, koska käytöksen muutos kannattaa. Se joko saavuttaa käytöksellään jotain miellyttävää, tai välttää jotain epämiellyttävää. Tämä pätee ihan kaikkeen, käyttipä mitä metodia hyvänsä! Oleellisempaa on aina aluksi miettiä, kuinka saa halutun käytöksen aikaan. Oli se sitten istuminen, makaaminen, damin suuhun ottaminen, tai ihmisen vierellä käveleminen. Näihin ja kaikkiin muihinkin haluttuihin käytöksiin löytyy useita “metodeja”, eli käytöksen aikaansaamisen tapoja. Esimerkkinä vaikkapa perinteinen houkuttelu, eli koiraa ohjataan ruoalla haluttuun asentoon / suuntaan. Pakkokoulutuksesta puhuttaessa vastaavasti koiraa ohjataan tyypillisesti fyysisesti ohjaamalla kädellä ja / tai hihnalla. Ei siis ole vain yhtä metodia joka toimisi vain tiettyyn käytökseen / tietylle rodulle, vaan asiat voi kouluttaa koiralle hyvin monella eri tavalla. Kannattavan koulutuksissa pyritään aina löytämään jokaiselle koirakolle sopivat työkalut koulutukseen, jotta omistaja voisi jatkaa tuloksellista koulutusta myös itsenäisesti.

Koiran koulutus ei etene – metodi ei toimi?

Voi olla, että valittu tapa ei syystä tai toisesta sovi juuri tähän käytökseen, tai tälle koirayksilölle. Toisinaan on myös kyse kouluttajan puutteellisesta ymmärryksestä, tai mekaanisista koulutustaidoista. Jos palkkion / rangaistuksen ajoitus on väärä, koira ei opi sitä mitä ihminen toivoi. Toisinaan kouluttajalla voi myös olla hyvin epäselvä kriteeri, eli koira saa välillä palkkion tästä ja sitten tuosta. Tällainen on koiralle epäselvää. Jos ensimmäinen tavoite seuraamisen kouluttamisessa on 5 metrin kävely ohjaajan vierellä, jätetään koiralle erittäin suuri epäonnistumisen mahdollisuus (ja ajaudutaan herkästi puuttumaan “ei toivottuun käytökseen”)! Minkään koiran perimässä ei ole koodattuna ihmisen jalan vieressä kävelemistä. Koiraa päästään todennäköisemmin palkitsemaan oikeasta käytöksestä, jos ensimmäinen tavoite on ihmisen vierellä oleminen yhden askeleen verran. Kun tämä sujuu, lisätään matkaa vähitellen. Erityisesti pennun kanssa tulee panostaa laadukkaaseen pohjatyöhön ensimmäisen vuoden aikana ja näitä tärkeitä koulutuksen perusteita harjoitellaan pentukurssilla.

Ongelmallisten tilanteiden taustalla ei aina ole huono metodi. Tilanne ei välttämättä ole koiralle riittävän helppo (ympäristössä on liikaa mielenkiintoisia asioita), tai se ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Aina eivät myöskään ohjaajan valitsemat palkkiot ole tehtävään sopivia, jos koiraa ei makupala / lelu kiinnosta, niin se ei silloin vahvista sitä edeltävää käytöstä. Tätä joskus virheellisesti luullaan “helppoon tehtävään kyllästymiseksi”. Moniko ahne koira kyllästyy istumaan pöydän vieressä, kun ihmiset syövät? Ei ole järin jännittävä käytös, mutta usein kovin mieluinen koiralle. Niin sanotun metodin toimimattomuus voi myös johtua siitä, ettei koiralle ole muistettu kouluttaa samaa tuttua asiaa riittävän monessa paikassa. Koira ei yleistä oppimaansa suoraan muihin paikkoihin, joten kotona opitut asiat pitää harjoitella yhtä pieniin paloihin pilkottuna muualla. Kouluttamisen isoin kokonaisuus onkin tuttujen helppojen tehtävien ahkera harjoittelu mahdollisimman monenlaisissa tilanteissa. Näin oppiminen itse asiassa etenee kaikkein nopeimmin!

Yhteenveto

Kaikki käyttävät palkkioita ja rangaistuksia, sekä samaa oppimisen teoriaa koulutuksessa – tietoisesti, tai tiedostamatta. Koiran elämässä esiintyy jatkuvasti asioita, joita se tavoittelee (palkkiot), tai haluaa välttää (rankaisu). Koiran koulutus on tehokkaampaa, jos omistaja ymmärtää, mitä nämä missäkin tilanteessa oman koiran kanssa ovat. Ympäristön mielenkiintoinen asia (joka vie koiran huomion) voikin olla koulutusta eteenpäin vievä palkkio, kun ihminen osaa hyödyntää sen oikein! Erityisesti metsästyskoirien kanssa tämä on korostunut omassa työssäni, sillä niiden pitäisi toimia toisinaan hyvin itsenäisesti ja olla silti ihmisen ohjattavissa. Niiden kouluttamisesta oppii valtavan paljon uutta! Kurssitarjonnassa on tällä hetkellä erityisesti lintukoirien koulutusta Oulussa, sekä tilauksesta myös muualla Suomessa.

Palkitsemiseen perustuva koulutus on tehokasta ja hauskaa, mutta ennen kaikkea myös koiran hyvinvointia tukevaa. Kannattavan kursseilla Oulussa koiran koulutus perustuu aina palkitsemiseen. Mitä enemmän koira saavuttaa palkkioita omistajan kanssa työskennellessään, sen enemmän se haluaa jatkossakin tehdä asioita yhdessä. Itse asiassa tämä on nykyisten eläinten koulutusalan ammattilaisten tapa kouluttaa kaikkia eläimiä – tutustua lajiin, niiden elekieleen ja ominaiskäytöksiin, sekä käyttää monipuolisesti erilaisia palkkioita.

Kouluttaminen itsessään ei ole helppoa ja/tai suoraviivaista, vaan vaivaa täytyy aina nähdä. Koulutuksen onnistuminen on monen asian summa: koulutuksen määrä & laatu, koiran persoona, ikä, rotu, aiemmat kokemukset (oppimishistoria), sekä terveydentila.